• အစိုးရသစ်၏ ပထမတစ်နှစ်တာကာလအတွင်း ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ခဲ့မှု
  • ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မဏ္ဍိုင် (၄) ရပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှ သတင်းကောက်နုတ်ချက်များ