အခြေခံကွန်ပျူတာမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပခြင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးမျိုးညွန့်က မှာကြားခြင်း
သင်တန်းသားများ တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်စဉ်

၂၂-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၊ အစည်းအဝေးခမ်းမ၌ အခြေခံကွန်ပျူတာမွမ်းမံသင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်ဦးမျိုးညွန့် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အခြေခံကွန်ပျူတာမွမ်းမံသင်တန်းတွင် သင်တန်းတက်ရောက်လာကြသော သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများက တစ်ဦးချင်းစီမိတ်ဆက်ကြပြီး သင်တန်းစတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပါသည်။ အခြေခံကွန်ပျူတာမွမ်းမံသင်တန်းတွင်  သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း(၁၁)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။