တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံ

      ဧရာဝတီတိုင်း‌ဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၀၅ နှင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ - ၃၄ တို့အရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် (၁)ဦး၊ တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး (၄)ဦး စုစုပေါင်း တရားသူကြီး (၅)ဦးတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

     ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ပုသိမ်ခရိုင်၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ မြောင်းမြခရိုင်၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ မအူပင်ခရိုင် နှင့် ဖျာပုံခရိုင် စသည့်ခရိုင်တရားရုံး (၆)ရုံး၊ မြို့နယ်တရားရုံး (၂၆) ရုံး တို့ဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။