စဉ် ခေါင်းစဉ် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါ မျှဝေပါ
1 ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၁၉/၁၁/၂၀၁၄ Download
2 အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ ၃၁/၁၀/၂၀၁၄ Download
3 လမ်းများ၊ တံတားများ ဥပဒေ ၁၂/၃/၂၀၁၄ Download
4 အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဥပဒေ ၁၂/၃/၂၀၁၄ Download
5 ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဥပဒေ ၉/၁၂/၂၀၁၃ Download
6 ယစ်မျိုးခွန်ဥပ​ဒေ ၈/၁၀/၂၀၁၃ Download
7 ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၉/၃၀/၂၀၁၃ Download
8 ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေး ဥပဒေ ၆/၅/၂၀၁၃ Download
9 အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဥပဒေ ၂/၁၁/၂၀၁၂ Download
10 ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း ဥပဒေ ၁/၁၁/၂၀၁၂ Download